GIỚI THIỆU

THƯƠNG HIỆU KHÓM ĐỒNG DIN PHÚ YÊN

Huyện Phú Hòa là huyện kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây khóm được trồng trên diện tích khoảng 400 ha, với hơn 200 hộ nông dân tham gia sản xuất tại các xã Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Quang Nam và thị trấn Phú Hòa. Sản lượng khóm hàng năm ước đạt 1.200 tấn, năng suất bình quân 03 tấn/ha/năm.

Khóm ở đây trồng trên rẫy cao, thu hoạch quanh năm, tấp nập mua khóm. Khóm ở đây chủ yếu là khóm trái lớn, còn khóm đẹt rất ít. Đồng khóm Đồng Dinh rộng lớn nên thu hoạch gối vụ quanh năm.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỒNG DIN

Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Đồng Din tập trung huy động các nguồn lực từ bên ngoài và bên trong hợp tác xã để tạo ra sức mạnh tạp thể nhằm sản xuất khóm để cung ứng cho các nhà hàng, trường học, doanh nghiệp, khách sạn và khu dân cư trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã có đủ điều kiện về kỹ thuật sản xuất sản phẩm thực phẩm từ khóm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu thị trường. Khóm của hợp tác xã được sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp giảm giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hợp tác xã cung cấp sản phẩm khóm sấy chất lượng, thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu, mong muốn, thị hiếu đa dạng của khách hàng một cách tốt nhất, từng bước xây dựng nét văn hóa khóm sấy trong cộng đồng xã hội, góp phần phong phú hóa nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khóm sấy sản xuất theo công nghệ hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISSO, HACCP đáp ứng được nhu cầu của nhiều thị trường.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỒNG DIN

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ KHÓM ĐẢM BẢO:

TIN TỨC – SỰ KIỆN