HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỒNG DIN

Huyện Phú Hòa là huyện kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây khóm được trồng trên diện tích khoảng 400 ha, với hơn 200 hộ nông dân tham gia sản xuất tại các xã Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Quang Nam và thị trấn Phú Hòa. Sản lượng khóm hàng năm ước đạt 1.200 tấn, năng suất bình quân 03 tấn/ha/năm.

Trong thời gian qua, một số hộ trồng khóm do chạy theo lợi nhuận đã không áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn, nên chất lượng khóm chưa đạt yêu cầu chiếm 70% trên thị trường. Trong khi đó, toàn bộ khóm sau khi thu hoạch đều được thương lái mua và tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Với chi phí đầu tư khoảng 50 triệu đồng/ha/năm, trung bình người nông dân trồng khóm lãi khoảng 100 – 150 triệu đồng/ha/năm. Từng hộ nông dân sản xuất, tự tiêu thụ,chưa có tổ chức đại diện đứng ra làm đầu mối hỗ trợ đầu tư cho cây khóm, do vậy chi phí lưu thông của sản phẩm khóm sau thu hoạch còn cao, thị trường và giá cả không ổn định và người địa phương quyết định thành lập hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Đồng Din.

Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Đồng Din tập trung huy động các nguồn lực từ bên ngoài và bên trong hợp tác xã để tạo ra sức mạnh tạp thể nhằm sản xuất khóm để cung ứng cho các nhà hàng, trường học, doanh nghiệp, khách sạn và khu dân cư trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã có đủ điều kiện về kỹ thuật sản xuất sản phẩm thực phẩm từ khóm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu thị trường. Khóm của hợp tác xã được sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp giảm giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài vốn điều lệ, hợp tác xã còn có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng ngân hàng. Hợp tác xã có đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế nhất là lĩnh vực nông , lâm nghiệp. Hợp tác xã liên kết ngang với thành viên tập thể tập trung tư liệu sản xuất (bao gồm: đất sản xuất, công cụ , dụng cụ, thiết bị máy móc) và tổ chức sản xuất. Hợp tác xã liên kết dọc với các doanh nghiệp để cung ứng nguyên liệu, vật liệu đầu vào và liên kết với các nhà hàng, trường học, khách sạn, siêu thị để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên.

Hợp tác xã liên kết với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm thỏa thuận vay vốn để triển khai các dự án, phương án bằng hình thức thế chấp tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và cam kết trả nợ thông qua hợp đồng bao tiêu nông sản đầu ra giữa HTX với DN. Hợp tác xã liên kết với các nhà khoa học nhằm tập huấn cho thành viên về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp xanh và hỗ trợ chuyên môn về quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh cho HTX để HTX hoạt động hiệu quả hơn. Hợp tác xã có hệ thống tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ:

+ Đầu vào: Từ doanh nghiệp đến hợp tác xã và từ hợp tác xã đến thành viên thông qua giao dịch tại cữa hàng và các tổ dịch vụ hợp tác xã;

+ Đầu ra: Từ thành viên đến hợp tác xã thông qua tổ dịch vụ và từ hợp tác xã đến với doanh nghiệp.

Cung cấp sản phẩm khóm sấy chất lượng, thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu, mong muốn, thị hiếu đa dạng của khách hàng một cách tốt nhất, từng bước xây dựng nét văn hóa khóm sấy trong cộng đồng xã hội, góp phần phong phú hóa nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khóm sấy sản xuất theo công nghệ hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISSO, HACCP đáp ứng được nhu cầu của nhiều thị trường.